دانشجو قربانی است نه مقصر/راه اصلاح از «آموزش و پرورش» می‌گذرد/ مراقب «یوسف» درون‌تان باشید

دانشجو قربانی است نه مقصر/راه اصلاح از «آموزش و پرورش» می‌گذرد/ مراقب «یوسف» درون‌تان باشید
دکتر ملائک: من به شوخی به بعضی از دانشجوها می‌گویم که شما شبیه به برادران یوسف هستید که تصمیم گرفته‌بودند یوسف را به قتل برسانند ولی می‌دانستند که کار بدی است. گفتند یوسف را می‌کشیم و بعد از آن آدم‌های خوبی می‌شویم!  شما به محض این‌که یوسفتان_یعنی استعدادتان_ را به قتل رساندید، دیگر هر کاری می‌کنید

دانشجو قربانی است نه مقصر/راه اصلاح از «آموزش و پرورش» می‌گذرد/ مراقب «یوسف» درون‌تان باشید

دکتر ملائک: من به شوخی به بعضی از دانشجوها می‌گویم که شما شبیه به برادران یوسف هستید که تصمیم گرفته‌بودند یوسف را به قتل برسانند ولی می‌دانستند که کار بدی است. گفتند یوسف را می‌کشیم و بعد از آن آدم‌های خوبی می‌شویم!  شما به محض این‌که یوسفتان_یعنی استعدادتان_ را به قتل رساندید، دیگر هر کاری می‌کنید
دانشجو قربانی است نه مقصر/راه اصلاح از «آموزش و پرورش» می‌گذرد/ مراقب «یوسف» درون‌تان باشید

ممکن است بپسندید...