داوری جشنواره امسال تقسیم غنایم بود/ جشنواره‌ای که به لاتاری جایزه ندهد قطعا باید به بمب جایزه بدهد!

داوری جشنواره امسال تقسیم غنایم بود/ جشنواره‌ای که به لاتاری جایزه ندهد قطعا باید به بمب جایزه بدهد!
نشست بررسی و تحلیل با حضور امیروجدانی نیا، معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی و آریش فعال فرهنگی به میزبانی خبرگزاری دانشجو برگزار شد.

داوری جشنواره امسال تقسیم غنایم بود/ جشنواره‌ای که به لاتاری جایزه ندهد قطعا باید به بمب جایزه بدهد!

نشست بررسی و تحلیل با حضور امیروجدانی نیا، معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی و آریش فعال فرهنگی به میزبانی خبرگزاری دانشجو برگزار شد.
داوری جشنواره امسال تقسیم غنایم بود/ جشنواره‌ای که به لاتاری جایزه ندهد قطعا باید به بمب جایزه بدهد!

ممکن است بپسندید...