درخواست امیر قطر برای انعقاد توافق امنیتی برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه

درخواست امیر قطر برای انعقاد توافق امنیتی برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه
امیر قطر در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، درباره تداوم شرایطی که تروریست‌های داعش را به وجود آورد، هشدار داد و خواستار پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای شد.

درخواست امیر قطر برای انعقاد توافق امنیتی برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه

امیر قطر در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، درباره تداوم شرایطی که تروریست‌های داعش را به وجود آورد، هشدار داد و خواستار پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای شد.
درخواست امیر قطر برای انعقاد توافق امنیتی برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه

ممکن است بپسندید...