درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت

درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت
جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از درگیری دو جوان بجنوردی که منجر به قتل یکی از آن ها شد، خبر داد.

درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از درگیری دو جوان بجنوردی که منجر به قتل یکی از آن ها شد، خبر داد.
درگیری ۲ جوان بجنوردی رنگ خون گرفت

ممکن است بپسندید...