قاتل بنیتا در ملأعام قصاص می‌شود

قاتل بنیتا در ملأعام قصاص می‌شود
متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا یک گام دیگر به قصاص نزدیک شد و قرار است حکم قصاص وی در ملأعام به اجرا دربیاید.

قاتل بنیتا در ملأعام قصاص می‌شود

متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا یک گام دیگر به قصاص نزدیک شد و قرار است حکم قصاص وی در ملأعام به اجرا دربیاید.
قاتل بنیتا در ملأعام قصاص می‌شود

ممکن است بپسندید...