ایده‌پرداز برگزیده نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت معرفی شد

ایده‌پرداز برگزیده نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت معرفی شد
نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت که به همت وزارت بهداشت و دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با انتخاب ایده‌پرداز برگزیده به کار خود پایان داد.

ایده‌پرداز برگزیده نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت معرفی شد

نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت که به همت وزارت بهداشت و دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با انتخاب ایده‌پرداز برگزیده به کار خود پایان داد.
ایده‌پرداز برگزیده نخستین فستیوال ایده‌بازار فناوری سلامت معرفی شد

ممکن است بپسندید...