تحکیم چند قرن دوستی بین دو کشور ایران و هند

تحکیم چند قرن دوستی بین دو کشور ایران و هند
وزیر خارجه ایران با اشاره به امضای توافق‌ها بین رئیس‌جمهور این کشور و نخست‌وزیر هند، بر «تحکیم چند قرن دوستی» بین دو کشور تاکید کرد.

تحکیم چند قرن دوستی بین دو کشور ایران و هند

وزیر خارجه ایران با اشاره به امضای توافق‌ها بین رئیس‌جمهور این کشور و نخست‌وزیر هند، بر «تحکیم چند قرن دوستی» بین دو کشور تاکید کرد.
تحکیم چند قرن دوستی بین دو کشور ایران و هند

ممکن است بپسندید...