تصاویر جالب از همزمانی سفر تراکتورسازی و پرسپولیس به دوحه

تصاویر جالب از همزمانی سفر تراکتورسازی و پرسپولیس به دوحه
بازیکنان دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی با یک پرواز راهی قطر شدند.

تصاویر جالب از همزمانی سفر تراکتورسازی و پرسپولیس به دوحه

بازیکنان دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی با یک پرواز راهی قطر شدند.
تصاویر جالب از همزمانی سفر تراکتورسازی و پرسپولیس به دوحه

ممکن است بپسندید...