جشن قهرمانی پرسپولیسی‌ها در دربی منتفی شد

جشن قهرمانی پرسپولیسی‌ها در دربی منتفی شد
با باخت فولاد مقابل پیکان، پرسپولیس برای قهرمانی تنها به شش امتیاز دیگر نیاز دارد.

جشن قهرمانی پرسپولیسی‌ها در دربی منتفی شد

با باخت فولاد مقابل پیکان، پرسپولیس برای قهرمانی تنها به شش امتیاز دیگر نیاز دارد.
جشن قهرمانی پرسپولیسی‌ها در دربی منتفی شد

ممکن است بپسندید...