دوربین‌ جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار غزه کشف شد +تصویر

دوربین‌ جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار غزه کشف شد +تصویر
دستگاه‌های امنیتی حماس، یک دوربین جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شمال نوار غزه کشف کردند که در داخل یک سنگ کار گذاشته شده بود.

دوربین‌ جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار غزه کشف شد +تصویر

دستگاه‌های امنیتی حماس، یک دوربین جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شمال نوار غزه کشف کردند که در داخل یک سنگ کار گذاشته شده بود.
دوربین‌ جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار غزه کشف شد +تصویر

ممکن است بپسندید...