ديدار فوتسال بانوان ايران – روسيه حاشیه ساز شد + جزئیات

ديدار فوتسال بانوان ايران – روسيه حاشیه ساز شد + جزئیات
در بازی تیم‌های ایران و روسیه اجازه عکاسی و فیلمبرداری داده نشد.

ديدار فوتسال بانوان ايران – روسيه حاشیه ساز شد + جزئیات

در بازی تیم‌های ایران و روسیه اجازه عکاسی و فیلمبرداری داده نشد.
ديدار فوتسال بانوان ايران – روسيه حاشیه ساز شد + جزئیات

ممکن است بپسندید...