رئیس‌جمهور بجای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند/ مردم از فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی معترضند

رئیس‌جمهور بجای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند/ مردم از فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی معترضند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:علی رغم اینکه التهابات اجتماعی اخیر پیش بینی می‌شد و ما به دولت در این باره تذکر داده بودیم اما اکنون دولت در تلاش است پس از این اتفاقات به مردم آدرس اشتباهی بدهد.

رئیس‌جمهور بجای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند/ مردم از فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی معترضند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:علی رغم اینکه التهابات اجتماعی اخیر پیش بینی می‌شد و ما به دولت در این باره تذکر داده بودیم اما اکنون دولت در تلاش است پس از این اتفاقات به مردم آدرس اشتباهی بدهد.
رئیس‌جمهور بجای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند/ مردم از فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی معترضند

ممکن است بپسندید...