رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت

رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت
تیم فوتبال رم با غلبه بر اودینزه به رده سوم جدول سری آ ایتالیا صعود کرد.

رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت

تیم فوتبال رم با غلبه بر اودینزه به رده سوم جدول سری آ ایتالیا صعود کرد.
رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت

ممکن است بپسندید...