زخمی شدن ۱۴۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست

زخمی شدن ۱۴۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست
ده ها نفر از شهروندان فلسطینی امروز جمعه در درگیری با نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف نوار غزه و کرانه باختری زخمی شدند.

زخمی شدن ۱۴۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست

ده ها نفر از شهروندان فلسطینی امروز جمعه در درگیری با نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف نوار غزه و کرانه باختری زخمی شدند.
زخمی شدن ۱۴۸ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست

ممکن است بپسندید...