ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری در سال ۹۷مشخص شد

ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری در سال ۹۷مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند از لایحه بودجه ۹۷، ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده را تعیین کردند.

ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری در سال ۹۷مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند از لایحه بودجه ۹۷، ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده را تعیین کردند.
ضوابط استفاده از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری در سال ۹۷مشخص شد

ممکن است بپسندید...