مدارس غیردولتی حق ندارند آزمون پایه هفتم برگزار کنند

مدارس غیردولتی حق ندارند آزمون پایه هفتم برگزار کنند
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: تمام مدارس غیردولتی حق برگزاری آزمون در دوره ابتدایی و پایه هفتم را ندارند.

مدارس غیردولتی حق ندارند آزمون پایه هفتم برگزار کنند

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: تمام مدارس غیردولتی حق برگزاری آزمون در دوره ابتدایی و پایه هفتم را ندارند.
مدارس غیردولتی حق ندارند آزمون پایه هفتم برگزار کنند

ممکن است بپسندید...