مردم برای سلامتی آیت الله شاه آبادی دعا کنند

مردم برای سلامتی آیت الله شاه آبادی دعا کنند
فرزند آیت‌الله شاه‌آبادی گفت: این عضو خبرگان رهبری در بیمارستان تحت مراقبت هستند، از مردم و مؤمنان عزیز می‌خواهیم که برای شفای ایشان دعا کنند.

مردم برای سلامتی آیت الله شاه آبادی دعا کنند

فرزند آیت‌الله شاه‌آبادی گفت: این عضو خبرگان رهبری در بیمارستان تحت مراقبت هستند، از مردم و مؤمنان عزیز می‌خواهیم که برای شفای ایشان دعا کنند.
مردم برای سلامتی آیت الله شاه آبادی دعا کنند

ممکن است بپسندید...