مشاور امنیت ملی کاخ سفید: در ایران سرمایه‌گذاری نکنید

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: در ایران سرمایه‌گذاری نکنید
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن اینکه خواستار اعمال فشار به تهران شد، تأکید کرد که نباید در ایران سرمایه‌گذاری کرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: در ایران سرمایه‌گذاری نکنید

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن اینکه خواستار اعمال فشار به تهران شد، تأکید کرد که نباید در ایران سرمایه‌گذاری کرد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید: در ایران سرمایه‌گذاری نکنید

ممکن است بپسندید...