آب آشامیدنی روستاهای کشور با استفاده از نانوجاذب‌ها بهبود می‌یابد

آب آشامیدنی روستاهای کشور با استفاده از نانوجاذب‌ها بهبود می‌یابد
بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محموله ۴۰ دستگاه تصفیه آب برای مناطق روستایی و محروم از آب آشامیدنی سالم ارسال شد.

آب آشامیدنی روستاهای کشور با استفاده از نانوجاذب‌ها بهبود می‌یابد

بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محموله ۴۰ دستگاه تصفیه آب برای مناطق روستایی و محروم از آب آشامیدنی سالم ارسال شد.
آب آشامیدنی روستاهای کشور با استفاده از نانوجاذب‌ها بهبود می‌یابد

ممکن است بپسندید...