احمدی‌نژاد از همراهی با جماعت ضدانقلاب به دنبال چیست؟/ گزارش یک انحطاط!

احمدی‌نژاد از همراهی با جماعت ضدانقلاب به دنبال چیست؟/ گزارش یک انحطاط!
رئیس‌جمهور انقلابی سابق دیگر انقلابی نیست. او حالا با هر حرفش خون به دل حامیان سابقش و دل‌بستگان نظام می‌کند. می‌گویند حلقه مشاورانش او را کنترل می‌کنند و آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند جناب دکتر جلوی دوربین‌ها چه بگوید. هر چه که هست اما احمدی‌نژاد 96 با احمدی نزاد 84 خیلی فرق کرده.

 

احمدی‌نژاد از همراهی با جماعت ضدانقلاب به دنبال چیست؟/ گزارش یک انحطاط!

رئیس‌جمهور انقلابی سابق دیگر انقلابی نیست. او حالا با هر حرفش خون به دل حامیان سابقش و دل‌بستگان نظام می‌کند. می‌گویند حلقه مشاورانش او را کنترل می‌کنند و آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند جناب دکتر جلوی دوربین‌ها چه بگوید. هر چه که هست اما احمدی‌نژاد 96 با احمدی نزاد 84 خیلی فرق کرده.

 
احمدی‌نژاد از همراهی با جماعت ضدانقلاب به دنبال چیست؟/ گزارش یک انحطاط!

ممکن است بپسندید...