برد ارزشمند تیم شالکه مقابل هوفن هایم

برد ارزشمند تیم شالکه مقابل هوفن هایم
تیم فوتبال شالکه در دیدار حساس برابر هوفن هایم به پیروزی رسید.

برد ارزشمند تیم شالکه مقابل هوفن هایم

تیم فوتبال شالکه در دیدار حساس برابر هوفن هایم به پیروزی رسید.
برد ارزشمند تیم شالکه مقابل هوفن هایم

ممکن است بپسندید...