بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج برگزار می‌شود

بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج برگزار می‌شود
بیست و پنجمین دوره از مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج با حضور فرمانده کل سپاه برگزار می‌شود.

بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج برگزار می‌شود

بیست و پنجمین دوره از مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج با حضور فرمانده کل سپاه برگزار می‌شود.
بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قران کریم سازمان بسیج برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...