تسهیلات ویژه جذب هیات‌علمی در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی اعلام می‌شود

تسهیلات ویژه جذب هیات‌علمی در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی اعلام می‌شود
وزیر علوم از ارائه تسهیلات ویژه، خصوصا در جذب اعضای هیأت علمی برای واحد‌های تک جنسیتی خبر داد و گفت: به زودی جزئیات بیشتر به اطلاع واحد‌های مربوطه می‌رسد.

تسهیلات ویژه جذب هیات‌علمی در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی اعلام می‌شود

وزیر علوم از ارائه تسهیلات ویژه، خصوصا در جذب اعضای هیأت علمی برای واحد‌های تک جنسیتی خبر داد و گفت: به زودی جزئیات بیشتر به اطلاع واحد‌های مربوطه می‌رسد.
تسهیلات ویژه جذب هیات‌علمی در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی اعلام می‌شود

ممکن است بپسندید...