دانشجویان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در جشنواره نشریات دانشجویی درخشیدند

دانشجویان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در جشنواره نشریات دانشجویی درخشیدند
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در دومین جشنواره نشریات دانشجویی در بخش نشریات برتر، مقالات ویژه و آثار موفق به کسب رتبه شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در جشنواره نشریات دانشجویی درخشیدند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در دومین جشنواره نشریات دانشجویی در بخش نشریات برتر، مقالات ویژه و آثار موفق به کسب رتبه شد.
دانشجویان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در جشنواره نشریات دانشجویی درخشیدند

ممکن است بپسندید...