سه تن از معاونان آموزشی به منظور نظارت دانشگاه آزاد یاسوج در سانحه هوایی فوت کردند

سه تن از معاونان آموزشی به منظور نظارت دانشگاه آزاد یاسوج در سانحه هوایی فوت کردند
رئیس دانشگاه آزاد یاسوج گفت: سه تن از همکاران در سازمان مرکزی در حوزه معاونت آموزشی به منظور نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساران در پرواز صبح امروز هواپیما آسمان حضور داشتند که در سانحه هوایی امروز فوت شدند.

سه تن از معاونان آموزشی به منظور نظارت دانشگاه آزاد یاسوج در سانحه هوایی فوت کردند

رئیس دانشگاه آزاد یاسوج گفت: سه تن از همکاران در سازمان مرکزی در حوزه معاونت آموزشی به منظور نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساران در پرواز صبح امروز هواپیما آسمان حضور داشتند که در سانحه هوایی امروز فوت شدند.
سه تن از معاونان آموزشی به منظور نظارت دانشگاه آزاد یاسوج در سانحه هوایی فوت کردند

ممکن است بپسندید...