شوی مضحک نتانیاهو و پاسخ قاطع ظریف +فیلم

شوی مضحک نتانیاهو و پاسخ قاطع ظریف +فیلم
بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ یکبار دیگر ادعاهای مضحک خود در خصوص ایران را مطرح کرد ،که اندکی بعد با پاسخ قاطع ظریف مواجه شد.

شوی مضحک نتانیاهو و پاسخ قاطع ظریف +فیلم

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ یکبار دیگر ادعاهای مضحک خود در خصوص ایران را مطرح کرد ،که اندکی بعد با پاسخ قاطع ظریف مواجه شد.
شوی مضحک نتانیاهو و پاسخ قاطع ظریف +فیلم

ممکن است بپسندید...