نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه آغاز شد

نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه آغاز شد
نشست علنی امروز مجلس برای ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ در حالی آغاز شد که ۸۱ نفر از نمایندگان در صحن حضور نداشتند.

نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه آغاز شد

نشست علنی امروز مجلس برای ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ در حالی آغاز شد که ۸۱ نفر از نمایندگان در صحن حضور نداشتند.
نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه آغاز شد

ممکن است بپسندید...