کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود
کرسی آزاداندیشی باموضوع، منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی با حضور علیرضا مقصودی 30 بهمن در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی باموضوع، منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی با حضور علیرضا مقصودی 30 بهمن در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.
کرسی آزاداندیشی باموضوع «منشا ابتلای کشور به فساد‌های مالی» برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...