کنکور دکتری چهارم اسفندماه برگزار می‌شود

کنکور دکتری چهارم اسفندماه برگزار می‌شود
آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶ در ۵۵ شهر کشور برگزار می‌شود و داوطلبان از سه شنبه اول اسفند ماه می‌توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.

کنکور دکتری چهارم اسفندماه برگزار می‌شود

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶ در ۵۵ شهر کشور برگزار می‌شود و داوطلبان از سه شنبه اول اسفند ماه می‌توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.
کنکور دکتری چهارم اسفندماه برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...