آخوندی استیضاح می‌شود

آخوندی استیضاح می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس از کلید خوردن استیضاح آخوندی وزیر راه توسط جمعی از نمایندگان خبر داد.

آخوندی استیضاح می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس از کلید خوردن استیضاح آخوندی وزیر راه توسط جمعی از نمایندگان خبر داد.
آخوندی استیضاح می‌شود

ممکن است بپسندید...