اولین سه امتیاز قلعه‌نویی در دیدار خانگی

اولین سه امتیاز قلعه‌نویی در دیدار خانگی
تیم ذوب‌آهن اولین برد آسیایی خود را در مقابل لوکوموتیو ازبکستان جشن گرفت.

اولین سه امتیاز قلعه‌نویی در دیدار خانگی

تیم ذوب‌آهن اولین برد آسیایی خود را در مقابل لوکوموتیو ازبکستان جشن گرفت.
اولین سه امتیاز قلعه‌نویی در دیدار خانگی

ممکن است بپسندید...