بارها با اوباما درباره سوریه گفتگو کردیم، اما آنهابه مادروغ گفتند

بارها با اوباما درباره سوریه گفتگو کردیم، اما آنهابه مادروغ گفتند
رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی با اعلام مذاکره چندین باره آنکارا با دولت اوباما پیرامون سوریه تصریح کرد: آن ها در تمام موارد به ما دروغ گفتند.

بارها با اوباما درباره سوریه گفتگو کردیم، اما آنهابه مادروغ گفتند

رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی با اعلام مذاکره چندین باره آنکارا با دولت اوباما پیرامون سوریه تصریح کرد: آن ها در تمام موارد به ما دروغ گفتند.
بارها با اوباما درباره سوریه گفتگو کردیم، اما آنهابه مادروغ گفتند

ممکن است بپسندید...