دود جوسازی‌ اصلاح‌طلبان درباره سیدامامی به‌چشم مردم می‌رود/ قوه قضاییه اسناد جاسوسی را رسانه‌ای کند

دود جوسازی‌ اصلاح‌طلبان درباره سیدامامی به‌چشم مردم می‌رود/ قوه قضاییه اسناد جاسوسی را رسانه‌ای کند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: معتقدم دستگاه‌های اطلاعاتی، قضائی و سازمان محیط زیست باید اطلاعات و اسناد این پرونده را رسانه‌ای کنند تا حجم زیادی از این التهابات کاهش یابد.

دود جوسازی‌ اصلاح‌طلبان درباره سیدامامی به‌چشم مردم می‌رود/ قوه قضاییه اسناد جاسوسی را رسانه‌ای کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: معتقدم دستگاه‌های اطلاعاتی، قضائی و سازمان محیط زیست باید اطلاعات و اسناد این پرونده را رسانه‌ای کنند تا حجم زیادی از این التهابات کاهش یابد.
دود جوسازی‌ اصلاح‌طلبان درباره سیدامامی به‌چشم مردم می‌رود/ قوه قضاییه اسناد جاسوسی را رسانه‌ای کند

ممکن است بپسندید...