سفر شهردار تهران و نایب رئیس شورای شهر به ورشو

سفر شهردار تهران و نایب رئیس شورای شهر به ورشو
محمدعلی نجفی عصر امروز به منظور دیدار با شهردار ورشو و مقام‌های دولتی لهستان وارد پایتخت این کشور شد.

سفر شهردار تهران و نایب رئیس شورای شهر به ورشو

محمدعلی نجفی عصر امروز به منظور دیدار با شهردار ورشو و مقام‌های دولتی لهستان وارد پایتخت این کشور شد.
سفر شهردار تهران و نایب رئیس شورای شهر به ورشو

ممکن است بپسندید...