علی پروین: علیپور لیاقت حضور در تیم ملی را دارد

علی پروین: علیپور لیاقت حضور در تیم ملی را دارد
پیشکسوت فوتبال پرسپولیس گفت: علیپور باید زودتر به تیم ملی دعوت می‌شد این بازیکن بی حاشیه است و لیاقت حضور در ترکیب تیم ملی ایران را دارد.

علی پروین: علیپور لیاقت حضور در تیم ملی را دارد

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس گفت: علیپور باید زودتر به تیم ملی دعوت می‌شد این بازیکن بی حاشیه است و لیاقت حضور در ترکیب تیم ملی ایران را دارد.
علی پروین: علیپور لیاقت حضور در تیم ملی را دارد

ممکن است بپسندید...