لاشخورهای سیاسی سعودی بر سر لاشه هواپیمای ایرانی/ سرنوشت 20 فروند ATR خریداری شده به کجا می‌رسد؟

لاشخورهای سیاسی سعودی بر سر لاشه هواپیمای ایرانی/ سرنوشت 20 فروند ATR خریداری شده به کجا می‌رسد؟
تعدادی از خارج‌نشینان که پس از اغتشاشات دی 96 از سوی عربستان و منافقین حمایت مادی می‌شدند، با لاشخوری سیاسی ضمن حمله به مردم، سعی کردند سقوط این هواپیما را مرتبط با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم ایران قلمداد کنند!

لاشخورهای سیاسی سعودی بر سر لاشه هواپیمای ایرانی/ سرنوشت 20 فروند ATR خریداری شده به کجا می‌رسد؟

تعدادی از خارج‌نشینان که پس از اغتشاشات دی 96 از سوی عربستان و منافقین حمایت مادی می‌شدند، با لاشخوری سیاسی ضمن حمله به مردم، سعی کردند سقوط این هواپیما را مرتبط با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم ایران قلمداد کنند!
لاشخورهای سیاسی سعودی بر سر لاشه هواپیمای ایرانی/ سرنوشت 20 فروند ATR خریداری شده به کجا می‌رسد؟

ممکن است بپسندید...