موافقت AFC یا یک دقیقه سکوت قبل از دیدار پرسپولیس- السد

موافقت AFC یا یک دقیقه سکوت قبل از دیدار پرسپولیس- السد
مسوولان پرسپولیس در جلسه هماهنگی دیدار مقابل السد درخواست خود برای یک دقیقه سکوت و بستن بازوبند مشکی را ارائه دادند که با موافقت مواجه شد.

موافقت AFC یا یک دقیقه سکوت قبل از دیدار پرسپولیس- السد

مسوولان پرسپولیس در جلسه هماهنگی دیدار مقابل السد درخواست خود برای یک دقیقه سکوت و بستن بازوبند مشکی را ارائه دادند که با موافقت مواجه شد.
موافقت AFC یا یک دقیقه سکوت قبل از دیدار پرسپولیس- السد

ممکن است بپسندید...