گفت‌وگو با استادی که آمدنیوز ادعا کرد در هواپیمای تهران یاسوج جان‌باخته است/ علت فوت؛ تشابه اسمی!

گفت‌وگو با استادی که آمدنیوز ادعا کرد در هواپیمای تهران یاسوج جان‌باخته است/ علت فوت؛ تشابه اسمی!
شباهت اسمی استاد دانشگاه بهبهان با یکی از مسافران هواپیمای مرگ او را در لیست فوت‌شدگان حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج قرار داد.

گفت‌وگو با استادی که آمدنیوز ادعا کرد در هواپیمای تهران یاسوج جان‌باخته است/ علت فوت؛ تشابه اسمی!

شباهت اسمی استاد دانشگاه بهبهان با یکی از مسافران هواپیمای مرگ او را در لیست فوت‌شدگان حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج قرار داد.
گفت‌وگو با استادی که آمدنیوز ادعا کرد در هواپیمای تهران یاسوج جان‌باخته است/ علت فوت؛ تشابه اسمی!

ممکن است بپسندید...