۱۵۹ مرکز جامع سلامت در هرمزگان فعالیت می‌کند

۱۵۹ مرکز جامع سلامت در هرمزگان فعالیت می‌کند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از فعالیت ۱۵۹ مرکز جامع سلامت در استان خبر داد و گفت: در این پایگاه‌ها، خدمات مراقبت و پیشگیری مانند بهداشت محیط، تغذیه و دندانپزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

۱۵۹ مرکز جامع سلامت در هرمزگان فعالیت می‌کند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از فعالیت ۱۵۹ مرکز جامع سلامت در استان خبر داد و گفت: در این پایگاه‌ها، خدمات مراقبت و پیشگیری مانند بهداشت محیط، تغذیه و دندانپزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
۱۵۹ مرکز جامع سلامت در هرمزگان فعالیت می‌کند

ممکن است بپسندید...