العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند

العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند
نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود گفت که دولت این کشور هرگز اجازه نخواهد داد ناتو یا کشوری از خاک عراق علیه ایران استفاده کند.

العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند

نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود گفت که دولت این کشور هرگز اجازه نخواهد داد ناتو یا کشوری از خاک عراق علیه ایران استفاده کند.
العبادی: ناتو نمی‌تواند از خاک عراق علیه ایران استفاده کند

ممکن است بپسندید...