بالگردهای سپاه لاشه هواپیمای تهران – یاسوج را پیدا کردند/ فرود بالگرد در نقطه مورد نظر غیرممکن است

بالگردهای سپاه لاشه هواپیمای تهران – یاسوج را پیدا کردند/ فرود بالگرد در نقطه مورد نظر غیرممکن است
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت: بالگردهای نیروی هوافضایی سپاه صبح امروز لاشه هواپیمای آسمان را ارتفاعات کوه دنا پیدا کردند.

بالگردهای سپاه لاشه هواپیمای تهران – یاسوج را پیدا کردند/ فرود بالگرد در نقطه مورد نظر غیرممکن است

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت: بالگردهای نیروی هوافضایی سپاه صبح امروز لاشه هواپیمای آسمان را ارتفاعات کوه دنا پیدا کردند.
بالگردهای سپاه لاشه هواپیمای تهران – یاسوج را پیدا کردند/ فرود بالگرد در نقطه مورد نظر غیرممکن است

ممکن است بپسندید...