جانسون: در دیدار با سناتورهای آمریکائی درباره ایران گفتگو کردیم

جانسون: در دیدار با سناتورهای آمریکائی درباره ایران گفتگو کردیم
وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که در دیدار با یک هیأت دو حزبی از سناتورهای آمریکائی درباره موضوع ایران گفتگو کرده است.

جانسون: در دیدار با سناتورهای آمریکائی درباره ایران گفتگو کردیم

وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که در دیدار با یک هیأت دو حزبی از سناتورهای آمریکائی درباره موضوع ایران گفتگو کرده است.
جانسون: در دیدار با سناتورهای آمریکائی درباره ایران گفتگو کردیم

ممکن است بپسندید...