روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران

روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران
یک خبرنگار مشاهدات عینی از اتفاقات شب گذشته در خیابان پاسداران را تشریح و از تلاش دراویش تقلبی برای ایجاد یک انفجار بزرگ در این خیابان خبر داد.

روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران

یک خبرنگار مشاهدات عینی از اتفاقات شب گذشته در خیابان پاسداران را تشریح و از تلاش دراویش تقلبی برای ایجاد یک انفجار بزرگ در این خیابان خبر داد.
روش عجیب دراویش تقلبی برای ایجاد انفجار در خیابان پاسداران

ممکن است بپسندید...