رژیم صهیونیستی ۲ تیم خبری را در کرانه باختری بازداشت کرد

رژیم صهیونیستی ۲ تیم خبری را در کرانه باختری بازداشت کرد
وزارت اطلاع رسانی تشکیلات خودگردان فلسطین از بازداشت ۲ تیم خبری فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک ایست بازرسی بیسان واقع در شمال کرانه باختری خبرداد.

رژیم صهیونیستی ۲ تیم خبری را در کرانه باختری بازداشت کرد

وزارت اطلاع رسانی تشکیلات خودگردان فلسطین از بازداشت ۲ تیم خبری فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک ایست بازرسی بیسان واقع در شمال کرانه باختری خبرداد.
رژیم صهیونیستی ۲ تیم خبری را در کرانه باختری بازداشت کرد

ممکن است بپسندید...