یک دقیقه سکوت به احترام درگذشتکان سانحه هوایی در دیدار پرسپولیس – السد

یک دقیقه سکوت به احترام درگذشتکان سانحه هوایی در دیدار پرسپولیس – السد
پیشنهاد باشگاه پرسپولیس برای برقراری یک دقیقه سکوت پیش از آغاز بازی امشب باالسد مورد قبول AFC قرار گرفت.

یک دقیقه سکوت به احترام درگذشتکان سانحه هوایی در دیدار پرسپولیس – السد

پیشنهاد باشگاه پرسپولیس برای برقراری یک دقیقه سکوت پیش از آغاز بازی امشب باالسد مورد قبول AFC قرار گرفت.
یک دقیقه سکوت به احترام درگذشتکان سانحه هوایی در دیدار پرسپولیس – السد

ممکن است بپسندید...