اتهامات آمریکا در ارتباط با غوطه شرقی سوریه «بی‌اساس» است

اتهامات آمریکا در ارتباط با غوطه شرقی سوریه «بی‌اساس» است
سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه اتهامات واشنگتن علیه مسکو در خصوص تحولات اخیر در غوطه شرقی سوریه را «بی‌اساس» خواند.

اتهامات آمریکا در ارتباط با غوطه شرقی سوریه «بی‌اساس» است

سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه اتهامات واشنگتن علیه مسکو در خصوص تحولات اخیر در غوطه شرقی سوریه را «بی‌اساس» خواند.
اتهامات آمریکا در ارتباط با غوطه شرقی سوریه «بی‌اساس» است

ممکن است بپسندید...