اعتکاف دانشجویی امسال در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار نمی‌شود

اعتکاف دانشجویی امسال در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار نمی‌شود
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد بجنورد گفت: امسال به دلیل تقارن مراسم اعتکاف با ایام نوروز، این مراسم در دانشگاه برگزار نخواهد شد.

اعتکاف دانشجویی امسال در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار نمی‌شود

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد بجنورد گفت: امسال به دلیل تقارن مراسم اعتکاف با ایام نوروز، این مراسم در دانشگاه برگزار نخواهد شد.
اعتکاف دانشجویی امسال در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار نمی‌شود

ممکن است بپسندید...