بررسی دلایل احتمالی سقوط ATR۷۲/ فرسودگی هواپیما دلیل سقوط بود یا خطای خلبان؟

بررسی دلایل احتمالی سقوط ATR۷۲/ فرسودگی هواپیما دلیل سقوط بود یا خطای خلبان؟
هواپیمای تهران به مقصد یاسوج با ۶۶ سرنشین و خدمه از رادار خارج شد. چند ساعت بعد بدون اینکه سیگنالی از هواپیما در دسترس باشد خبر سقوط هواپیما …

بررسی دلایل احتمالی سقوط ATR۷۲/ فرسودگی هواپیما دلیل سقوط بود یا خطای خلبان؟

هواپیمای تهران به مقصد یاسوج با ۶۶ سرنشین و خدمه از رادار خارج شد. چند ساعت بعد بدون اینکه سیگنالی از هواپیما در دسترس باشد خبر سقوط هواپیما …
بررسی دلایل احتمالی سقوط ATR۷۲/ فرسودگی هواپیما دلیل سقوط بود یا خطای خلبان؟

ممکن است بپسندید...