عده‌ای سعی در به تأخیر انداختن مراسم تشییع شهدا در دانشگاه فرهنگیان اصفهان دارند

عده‌ای سعی در به تأخیر انداختن مراسم تشییع شهدا در دانشگاه فرهنگیان اصفهان دارند
عضو ارشد جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: آموزش و پرورش استان اصفهان با آوردن دلایلی سعی در به تاخیر انداختن حضور شهدا در بین دانشجو-معلمان را داشته‌اند.

عده‌ای سعی در به تأخیر انداختن مراسم تشییع شهدا در دانشگاه فرهنگیان اصفهان دارند

عضو ارشد جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: آموزش و پرورش استان اصفهان با آوردن دلایلی سعی در به تاخیر انداختن حضور شهدا در بین دانشجو-معلمان را داشته‌اند.
عده‌ای سعی در به تأخیر انداختن مراسم تشییع شهدا در دانشگاه فرهنگیان اصفهان دارند

ممکن است بپسندید...