وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده دوبرابر می‌شود

وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده دوبرابر می‌شود
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی آینده خبر داد.

وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده دوبرابر می‌شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی آینده خبر داد.
وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده دوبرابر می‌شود

ممکن است بپسندید...